Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Teresy z Lisieux przy D.A. Redemptor we Wrocławiu, to wspólnota, którą tworzą ludzie młodzi pragnący dzielić się osobistym doświadczeniem spotkania i życia z Jezusem. Chcemy poprzez ewangelizację dawać świadectwo wiary, którą realizujemy w naszym życiu, a poprzez formację we wspólnocie rozwijać stale naszą duchowość.

S.N.E. jest współczesną odpowiedzią na nakaz Jezusa : "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" Mk 16,15

Od Soboru Watykańskiego II w sposób wyraźny zachęca nas do tego również Nauka Kościoła. Wystarczy wspomnieć chociażby Jana Pawła II, który wzywa wszystkich chrześcijan do Nowej Ewangelizacji. Nie ma to być głoszenie nowej Ewangelii, bowiem treść jest wciąż ta sama - Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie, ale jest to głoszenie tej samej Ewangelii z nowym zapałem, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu.

S.N.E w archidiecezji wrocławskiej działa w ramach programu pastoralnego Redemptoris Missio skupiającego kerygmatyczne Szkoły Nowej Ewangelizacji.

KURSY
Cele poszczególnych kursów prowadzonych przez naszą SNE:

KURS Filip
Odnowienie życia z Bogiem. Jest to podstawowy kurs ewangelizacyjny. Celem jest osobiste spotkanie uczestnika z Jezusem Zmartwychwstałym i przyjęcie mocy Ducha świętego.

KURS Paweł
Formacja ewangelizatorów oraz nauka jak formować kolejnych ewangelizatorów. Jest to najważniejszy kursw programie formacji ewangelizatorów. Mając doświadczenie osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem, uczy jak skutecznie dzielić się swoim doświadczeniem z innymi ludźmi.

KURS Emaus
Umiłowanie i poznanie Słowa Bożego. Pierwszy z kursów wchodzący w skład programu formacji biblijnej ewangelizatorów świadczących z mocą, że Jezus żyje. Pozwala on zafascynować się Słowem Bożym, Słowem żywym i dającym życie.

KURS Jan
pogłębienie relacji uczniostwa wobec Jezusa. Pozwala zatrzymać się u stóp Jezusa- Mistrza i mówi jak, na wzór św. Jana, stać się umiłowanym uczniem Jezusa, zakochanym i wsłuchanym w Jego Słowa.

Tereska said:
Miłość karmi się ofiarą, im bardziej dusza unika zadowolenia płynącego z przyrodzonych jej skłonności, tym silniejsze i bardziej bezinteresowne staje się jej uczucie

C, 21v

 X